„Podobnie jak pierwsze relacje przywiązania umożliwiają rozwój dziecka,

tak nowa relacja z terapeutą pozwala pacjentowi na zmianę."

David J. Wallin, Przywiązanie w psychoterapii

  • B23
  • B84
  • B12
  • B61

Marzena Paliszewska - Mikołajczyk

Marzena Paliszewska - Mikołajczyk

tel. 501 21 51 51 - Bydgoszcz

 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności - psychologia kliniczna. Ukończyła w 2001r. Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od tego czasu prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową, głównie osób dorosłych. Ze względu na kilkuletnie zatrudnienie  w  Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej posiada doświadczenie w pracy z osobami w kryzysowych sytuacjach życiowych i przeżywających traumę. Ur. w 1973r, mężatka, mama syna.


Maciej Stobrawa

Maciej Stobrawa

tel. 502 117 668 - Bydgoszcz

 

Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek - psychologia, specjalność - kliniczna. Absolwent Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Uczestniczył w czteroletnim szkoleniu praktycznym i teoretycznym w Instytucie Analizy Grupowej - Rasztów w Warszawie. Od 1998r. zdobywa doświadczenie w pracy interwencyjnej, klinicznej, psychoterapii indywidualnej, grupowej. Praca ta poddawana jest superwizji.


Wojciech Trzciński

Wojciech Trzciński

tel. 508 29 29 89 - Bydgoszcz

 

Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest absolwentem Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a także Studium Terapeutów Uzależnień w Istytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Posiada doświadczenie w pracy z młodocianymi przestępcami, w prowadzeniu szkoleń (asertywności, psychoedukacji). Jest certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy). Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ur. 1968, żonaty.


Gorgonia Wróbel-Sucharska

Gorgonia Wróbel-Sucharska

tel. 601 17 12 29 - Bydgoszcz, Sępólno Krajeńskie

 

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta,, trener, superwizor psychoterapii. Od 1995r. związana z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, jako współpracownik lub członek zespołu. Od chwili powstania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie współpracowała z uczelnią prowadząc wykłady oraz warsztaty dla studentów, a także zajęcia m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych, Podyplomowego Studium Coachingu oraz Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy; core training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have - de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2019-2022 i 2022-2025. Ur. 1961, mężatka, troje dzieci.

 

Posiada certyfikaty:

 

Współpracujemy z:

Maria Trzcińska

Maria Trzcińska

tel. 503 623 828 - Bydgoszcz

 

Psycholog - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta.

Od 2003r. pracuje na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego “Stawowa” w Bydgoszczy.

Ukończyła IV Edycję Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) i Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC), uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo –Behawioralnego.

Absolwentka czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Studium jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiada atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Odbyła sześcioletnie szkolenie specjalizacyjne z w Szpitalu Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Psychiatrii, zakończone złożeniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego w CEM i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy).

Prowadzi psychoterapię krótko - i długoterminową osób dorosłych. W pracy terapeutycznej opiera się głównie na koncepcji psychodynamicznej z uwzględnieniem elementów ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Dbając o jakość swojej pracy uczestniczy systematycznie w konferencjach naukowych, szkoleniach, superwizuje pracę kliniczną u superwizora PTP. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i w Sekcji Psychoterapii PTP. Urodzona w 1979 r., mężatka.

Aktualności

Urlopy 2024

Marzena Paliszewska-Mikołajczyk 

17.06-28.06.2024

15.08-30.08.2024

 

Maciej Stobrawa   

29.07-4.08.2024

 

Maria Trzcińska     

3.07-11.07.2024

26.07-18.08.2024

 

Wojciech Trzciński   

3.07-11.07.2024

26.07-18.08.2024

 

Gorgonia Wróbel-Sucharska   

15.07-18.08.2024