„Podobnie jak pierwsze relacje przywiązania umożliwiają rozwój dziecka,

tak nowa relacja z terapeutą pozwala pacjentowi na zmianę."

David J. Wallin, Przywiązanie w psychoterapii

 • B84
 • B23
 • B61
 • B12

Ustalenie kontraktu terapeutycznego każdorazowo poprzedzone jest konsultacją, czyli wstępnym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego omawia się rodzaj doświadczanych trudności, ich podłoże i zakres oraz ustala optymalną w obecnej sytuacji formę pomocy.

 

Czas trwania: 50min.

Koszt konsultacji: 150-200 zł

 

Konsultacja w nurcie ISTDP – 2 godz., koszt 480 zł

 

Proponowane formy pomocy

 • psychoterapia indywidualna długoterminowa - nastawiona na poszerzone poznanie siebie i trwałą zmianę funkcjonowania w życiu.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 150-200 zł.
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa - skupiona na wybranym aspekcie życia, z którym wiążą się aktualnie przeżywane problemy.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 150-200 zł.
 • psychoterapia indywidualna w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)
  Sesje trwają 1 godz. 20 min. (cena 320zł) i odbywają się co 1-2 tygodnie.

Superwizja

 • indywidualna i grupowa oraz zespołów terapeutycznych
 • prowadzenie: certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Gorgonia Wróbel-Sucharska

Aktualności