„Podobnie jak pierwsze relacje przywiązania umożliwiają rozwój dziecka,

tak nowa relacja z terapeutą pozwala pacjentowi na zmianę."

David J. Wallin, Przywiązanie w psychoterapii

  • B12
  • B84
  • B23
  • B61

Marzena Paliszewska-Mikołajczyk 2-25.08.2021
Maciej Stobrawa 26.07-2.08 i 9.08.13.08.2021
Maria Trzcińska 26.07-22.08.2021
Wojciech Trzciński 2607-22.08.2021
Gorgonia Wróbel-Sucharska 12.07-15.08.2021