„Podobnie jak pierwsze relacje przywiązania umożliwiają rozwój dziecka,

tak nowa relacja z terapeutą pozwala pacjentowi na zmianę."

David J. Wallin, Przywiązanie w psychoterapii

  • B84
  • B23
  • B12
  • B61

 

Marzena Paliszewska-Mikołajczyk

7.08 - 1.09.2023 

 

Maria Trzcińska

19.05 - 4.06.2023

17.07 - 13.08.2023

 

Wojciech Trzciński

19.05 - 4.06.2023

17.07 - 13.08.2023

 

Gorgonia Wróbel-Sucharska

17.07 - 13.08.2023