Zespół

Psychologowie i psychoterapeuci

Gorgonia Wróbel-Sucharska - tel. 601 17 12 29

Gorgonia Wróbel-Sucharska

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 1995r. związana z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, jako współpracownik lub członek zespołu. Od chwili powstania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie współpracowała z uczelnią prowadząc wykłady oraz warsztaty dla studentów, a także zajęcia m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych, Podyplomowego Studium Coachingu oraz Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy; core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Ur. 1961, mężatka, troje dzieci.

Posiada certyfikaty:

Marzena Paliszewska - Mikołajczyk - tel. 501 21 51 51

Marzena Paliszewska - Mikołajczyk

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności - psychologia kliniczna. Ukończyła w 2001r. Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od tego czasu prowadzi psychoterapię indywidualną długo- i krótkoterminową. Posiada również doświadczenie zawodowe zdobyte w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, związane z pracą z osobami w kryzysowych sytuacjach życiowych i przeżywających traumę. Mężatka.

Wojciech Trzciński - tel. 508 29 29 89

Wojciech Trzciński

Urodzony w 1968r. Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest absolwentem Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a także Studium Terapeutów Uzależnień w Istytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz psychoterapię grupową. Posiada doświadczenie w pracy z młodocianymi przestępcami, prowadzenia szkoleń (asertywności, psychoedukacji). Jest certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy). Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Żonaty.

Maciej Stobrawa - tel. 502 11 76 68

Maciej Stobrawa
 • Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek -psychologia, specjalność-kliniczna;
 • Członek - kandydat Instytutu Analizay Gupowej "Rasztów" w Warszawie.
  W 2002 roku IGA"Rasztów" spełnił wszystkie wymagania placówki szkoleniowej i zyskał pełne członkostwo (Qualifing Membership) w European Group Analityc Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest to federacja organizacji oferujących programy szkoleniowe w analizie grupowej, na które składają się: własna psychoterapia w grupie, teoria i superwizja. Podstawowym celem organizacji jest stwarzanie możliwości do wymiany i dialogu w odniesieniu do różnych aspektów procesu szkolenia w analizie grupowej i dbanie o rozwój i utrzymanie odpowiednich standardów szkolenia.
 • W trakcie procesu certyfikacji na tytuł Analityka Grupowego;
 • Członek Kujawsko - Pomorskiego Koła Naukowego Psychoterapii Psychoanalitycznej w Bydgoszczy;
 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów"(IGAR) w Warszawie;
 • Współprowadzenie grup treningowych i terapeutycznych w ramach Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu Grupowego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie;
 • Czteroletnie szkolenie teoretyczne i praktyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w ramach Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu Grupowego;
 • Ukończenie kursu "Kontakt w sytuacji pomagania" w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie;
 • 13-letnie doświadczenie w pracy klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej w tym pięcioletnie w terapii zorientowanej analitycznie.