Formy pomocy

Ustalenie kontraktu terapeutycznego każdorazowo poprzedzone jest konsultacją, czyli wstępnym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego omawia się rodzaj doświadczanych trudności, ich podłoże i zakres oraz ustala optymalną w obecnej sytuacji formę pomocy.

Czas trwania: 50-60 min.
Koszt konsultacji: 100 zł

Wyjątek stanowią konsultacje prowadzone przez Gorgonię Wróbel-Sucharską:
czas trwania – 2-3 godz.   koszt 240-360 zł

Psychoterapia jest drogą do

 • pełniejszego rozumienia siebie, własnych uczuć i potrzeb
 • zwiększenia równowagi emocjonalnej i satysfakcji z życia
 • lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • poprawy jakości relacji z innymi ludźmi

Proponowane formy pomocy

 • psychoterapia indywidualna długoterminowa - nastawiona na poszerzone poznanie siebie i przemianę funkcjonowania w życiu.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 100 zł.
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa - skupiona na wybranym aspekcie życia, z którym wiążą się aktualnie przeżywane problemy.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 100 zł.
 • psychoterapia indywidualna w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)
  Sesje trwają 1 godz. 20 min. (cena 180zł) i odbywają się co 1-2 tygodnie.

Analityczna psychoterapia grupowa

Analiza grupowa czy mówiąc inaczej analityczna psychoterapia grupowa jest intensywną forma leczenia w małych grupach.

Analiza grupowa bazuje na zasadach psychoterapii psychoanalitycznej, nie jest jednak psychoanalizą w grupie. Jest specyficzną metodą i techniką terapii, która jednocześnie korzysta z zasad dynamiki grupowej.

Przełożenie (przeniesienie) symptomów niewerbalnych na ekspresję słowną jest w grupie analitycznej tym samym, czym w psychoanalizie jest czynienie nieświadomego świadomym.

Jak wygląda spotkanie grupowe?

Grupę stanowi 6-9 obcych osób, nie mających ze sobą powiązań rodzinnych, towarzyskich czy zawodowych.

Spotykania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu o stałej porze i miejscu. Uczestnicy spotkania siedzą w kręgu. Nie przygotowuje sie programu spotkań czy tematu.

Ważna jest regularność uczestnictwa w spotkaniach, punktualność i przestrzeganie zasad nie kontaktowania się poza spotkaniami grupy. Służy to ochronie procesu terapeutycznego i każdego uczestnika terapii.

Formą aktywności grupowej jest rozmowa lub milczenie. W wyniku swobodnie toczącej się dyskusji rozwijają sie rzeczywiste związki w grupie.

Grupa umożliwia działanie, reagowanie, wchodzenie w interakcję.

Prowadzący grupę nie ingeruje w komunikację między poszczególnymi członkami grupy, jest oszczędny w interwencjach.

Celem terapii jest:

 • badanie osobiście trudnych obszarów,
 • rozpoznanie sposobów komunikacji w grupie,
 • analizowanie wzorów tworzenia wzajemnych relacji,
 • określanie kierunku i zakresu osobistych zmian oraz sposobu ich utrzymania.

Udział w analizie grupowej będzie poprzedzony spotkaniem konsultacyjnym.

Więcej informacji możcie Państwo uzyskać u osoby prowadzącej - Maciej Stobrawa 502-117-668 lub na stronie internetowej www.grupowapsychoterapiaanalityczna.pl

Konsultacje indywidualne:
- Poniedziałki: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
- Czwartki: 18.00, 19.00, 20.00
Spotkania grupy analitycznej:
- Środy: 19.30 -21.00

Ceny
Konsultacje
- pierwsze spotkanie (50 min) – 100zł
- następne spotkania (50 min) – 70zł
Terapia grupowa (stały termin raz w tygodniu, 90 min) – 60zł

Polecane strony:
Kujawsko-Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej www.kolonaukowe.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej www.ptpp.pl
Instytut Analizy Grupowej "Rasztów" www.instytut.rasztow.pl
European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.) www.egatin.net
Group Analytic Society, London www.groupanalyticsociety.co.uk

Istnieje również możliwość organizowania warsztatów i szkoleń z zakresu umiejętności psychologicznych dostosowanych do Państwa szczególnych potrzeb.

Prosimy o zgłaszanie ich:

 • telefonicznie - 502 11 76 68
 • delta@delta-psychoterapia.pl