Formy pomocy

Ustalenie kontraktu terapeutycznego każdorazowo poprzedzone jest konsultacją, czyli wstępnym spotkaniem z psychoterapeutą, w trakcie którego omawia się rodzaj doświadczanych trudności, ich podłoże i zakres oraz ustala optymalną w obecnej sytuacji formę pomocy.

Czas trwania: 50-60 min.
Koszt konsultacji: 100-150 zł

Wyjątek stanowią konsultacje prowadzone przez Gorgonię Wróbel-Sucharską:
czas trwania – 2-3 godz.   koszt 300-450 zł

Psychoterapia jest drogą do

 • pełniejszego rozumienia siebie, własnych uczuć i potrzeb
 • zwiększenia równowagi emocjonalnej i satysfakcji z życia
 • lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • poprawy jakości relacji z innymi ludźmi

Proponowane formy pomocy

 • psychoterapia indywidualna długoterminowa - nastawiona na poszerzone poznanie siebie i przemianę funkcjonowania w życiu.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 100-150 zł.
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa - skupiona na wybranym aspekcie życia, z którym wiążą się aktualnie przeżywane problemy.
  Sesje odbywają się co najmniej raz w tygodniu; czas spotkania: 50 min., cena: 100-150 zł.
 • psychoterapia indywidualna w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)
  Sesje trwają 1 godz. 20 min. (cena 240zł) i odbywają się co 1-2 tygodnie.