Orientacja teoretyczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Podejście psychodynamiczne w terapii pochodzi z części teorii psychoanalizy, wg której zjawiska psychiczne, takie jak myśli, uczucia i zachowania, wyjaśnia się jako rezultat oddziałujących na siebie wzajemnie przeciwstawnych sił motywujących. Stąd praca terapeutyczna ukierunkowana jest na identyfikację i ujawnianie takich, często nieuświadomionych, konfliktów, które leżą za zachowaniami powodującymi cierpienie (B.E.Moore, B.D.Fine "Słownik Psychoanalizy" Jacek Santorski & CO, Warszawa 1996).

Szczególnym wariantem podejścia psychodynamicznego, który proponujemy Państwu w naszym ośrodku jest INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA (ISTDP Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy).

W tym nurcie szkoli się i pracuje Gorgonia Wróbel-Sucharska.

ISTDP jest metodą psychoterapeutyczną rozwijaną od lat 60-tych XXw. Powstała na gruncie teorii psychoanalitycznej, w dążeniu do zwiększenia efektywności terapii. Twórcą szkoły jest kanadyjski psychoanalityk Habib Davanloo, którego pomysły i obserwacje kliniczne zyskały wsparcie w teoretycznych rozważaniach Petera Sifneosa, Karla Menningera oraz przede wszystkim Davida Malana, współpracownika Michaela Balinta, z którym pracował nad rozwijaniem krótkoterminowych form terapii.

ISTDP opiera się m.in. na koncepcji nieświadomego konfliktu, oporu i obron. Zgodnie z podejściem Davanloo, terapeuta musi zrezygnować z biernej i przyjąć aktywną postawę, której celem jest skupienie uwagi pacjenta na jego wewnętrznym konflikcie, co skutkuje emocjonalnym zaangażowaniem w terapię. Ważnym zagadnieniem jest zrozumienie natury lęku pacjenta. Poziom i sposób doświadczanego lęku powinien być monitorowany przez cały czas terapii. W efekcie pacjent zwiększa swoją zdolność regulacji lęku. Bieżące identyfikowanie destrukcyjnych mechanizmów obronnych w trakcie pracy sprawia, że wzrastają zdolności adaptacyjne ego pacjenta, pozwalające doświadczać wypartych uczuć, konfliktów, impulsów, a tym samym redukować lęk i objawy wywoływane przez konieczność utrzymywania w nieświadomości nieakceptowanych treści.

W efekcie przez lata doświadczeń i badań powstała metoda psychoterapii odwołująca się do dynamiki konfliktu wewnętrznego, ale realizująca praktykę odmienną od psychoanalizy. Oryginalne techniki Davanloo, rozwijane przez jego uczniów, umożliwiają trwałą zmianę struktury psychicznej w możliwie krótkim czasie. Współcześnie jest to jedno z podejść o najlepiej potwierdzonej w badaniach naukowych skuteczności, stosowane w znanych ośrodkach akademickich i klinicznych w Kanadzie, USA i Europie Zachodniej.